SIOUX CITY, IOWA (KCAU) –

GIRS SCORES

Dakota Valley – 6, Garretson – 1

BOYS SCORES

Sioux Falls Christian – 1, Vermillion – 0